RZETELNOŚĆ
ZAANGAŻOWANIE
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Zapraszam do kontaktu,

Agnieszka
Kosmaczewska

O mnie

Radca Prawny Agnieszka Kosmaczewska

Jestem absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, które ukończyłam z wyróżnieniem plasując się w dziesiątce najlepszych studentów. Odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, a następnie zdałam z wyróżnieniem egzamin zawodowy i uzyskałam tytuł radcy prawnego.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam już od rozpoczęcia studiów prawniczych, pracując w urzędach, sądownictwie (wydziale karnym) oraz kancelariach.
Przez wiele lat związana byłam z kancelarią radcowską specjalizującą się w prawie medycznym, dzięki czemu tematyka błędów medycznych, zakażeń szpitalnych, naruszenia praw pacjentów jest mi dobrze znana.
Z zaangażowaniem podchodzę do każdej powierzonej sprawy, dokonując rzetelnej analizy i proponując najbardziej korzystne dla klienta rozwiązanie.
Posiadam ponadto wykształcenie medyczne uzyskane podczas 3-letnich studiów licencjackich na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
Kancelaria powstała z chęci pomocy prawnej ludziom będącym w potrzebie. Na każdym etapie zapewnia osobiste oraz pełne zaangażowanie prowadzonych spraw.

Zakres świadczonych usług

Kancelaria Radcy prawnego Agnieszka Kosmaczewska świadczy usługi prawne na etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. Udziela porad prawnych na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców.

Prawo cywilne

- windykacja należności, w tym: reprezentacja w sprawach o zapłatę, sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty, prowadzenie negocjacji polubownych. W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego
- przygotowanie i wniesienie pozwu, reprezentacja przed sądami wszystkich instancji aż do uprawomocnienia się orzeczenia, skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.
- prowadzenie postępowań sądowych z zakresu ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności ich dłużników,
- dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
- reprezentacja w sprawach ochrony dóbr osobistych,
- sporządzanie opinii prawnych,
- umowy konkubenckie oraz sprawy o podział majątku konkubentów.

Sprawy rodzinne

- doradztwo prawne i reprezentacja strony w sprawach rodzinnych, w tym m.in.: rozwód i separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego małżonków, sprawy o alimenty, sprawy dotyczące małoletnich – kontakty, władza rodzicielska i miejsce pobytu, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.
- sporządzenie projektów pism procesowych i reprezentacja w toku postępowania sądowego,

Prawo medyczne

- reprezentacja pacjentów w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z zakażeniem szpitalnym, naruszeniem praw pacjenta, wyrażeniem zgody na zabieg medyczny, błędem w sztuce lekarskiej, produktem leczniczym lub wyrobem medycznym,
- doradztwo prawne z zakresu prawa medycznego,
- pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej,
- dochodzenie roszczeń z tytułu szkody w związku z przeprowadzeniem zabiegu medycyny estetycznej bądź kosmetologii.

Prawo gospodarcze

Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, w tym m.in. opiniowanie i sporządzanie umów w obrocie gospodarczym, sprawy o zapłatę, rejestracja spółek, kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych.

Prawo konsumenckie

- doradztwo prawne w zakresie prawa konsumenckiego,
- ochrona praw konsumenta – roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, reklamacje oraz zwrot zakupionych towarów, dochodzenie roszczeń przeciwko przedsiębiorcom;
- Doradztwo oraz sporządzanie opinii i informacji prawnych.

Sporządzanie umów i regulaminów

– sporządzanie i analiza istniejących umów, w tym pod kątem występowania klauzul niedozwolonych,
- sporządzanie regulaminów.

Zastępstwa procesowe

Zastępstwa procesowe na terenie miasta Szczecin, Stargard, Pyrzyce, Goleniów, Gryfice, Myślibórz,
- zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji

Reprezentacja w postępowaniu sądowym i pozasądowym